Tonale fotografie

Dit zijn zwartwit foto’s of foto’s met een tonaal karakter (kleurtinten die dicht bij elkaar liggen). Deze ingehouden uitvoering laat vaak een structuur of lichtval beter tot zijn recht komen. Het sluit ook aan bij mijn streven om (zelfs kleur) uit te sluiten wat afleidt van de kern van het beeld.
=========== | ===========
These are black-and-white pictures or pictures in one overall colour tone (tonalism). The subdued colours / bnw choice often accentuates a pattern or lighting. And it fits in with my attempts to exlude everything (even colours) that distracts from the essence of an image.

Photo gallery